Назад

Отговор и пояснения от АОБР по повод на твърденията на „Топлофикация София“По повод елементарния опит на „Топлофикация София“ за замазване на извършеното престъпление (според нас), бихме искали да дадем на обществото следните пояснения:

 1. Цената на електроенергията през зимния период е значително по-висока спрямо летния период – от началото на съществуването на Българската независима енергийна борса това правило е валидно за всяка година:

 

Q2

Q4

2016*

60,82

79,96

2017

73,15

83,99

2018

70,21

102,39

2019

83,05

93,03

Твърдението за противното ни навежда на мисълта, че сделката е корупционна и/или е плод на престъпно невежество!

 1. Доказателство на несъстоятелността на тезата, че тази година цената на електроенергията за зимния период ще е по-ниска е цената на фючърсните сделки за същият период. За незапознатите бихме искали да поясним, че фючърс е просто казано моментната цена за бъдещ период. Тоест в момента цената за периода октомври – декември 2020 е с 10 евро на МВтч по-висока от продажната цена на Топлофикация София. Следователно, корупционният интерес е 2.2 млн. лв. Твърдението за противното ни навежда на мисълта, че сделката е корупционна и/или е плод на престъпно невежество!
 2. В ценовото си решение за сектор Електроенергетика КЕВР прави разчети при средна цена за периода 90 лв/МВтч – Решение Ц-29 от 01.07.2020г. Непознаването на решенията на единствения енергиен регулатор в България е управленска некомпетентност. Твърдението за противното ни навежда на мисълта, че сделката е корупционна и/или е плод на престъпно невежество!
 3. Ограничаването на конкуренцията е най-явния белег на корупционните сделки! Целенасоченият избор на екран за търговия с ниска моментна активност за удобно прокарване на съмнителна сделка е именно такова търсено ограничаване на конкуренцията. Губещи, разбира се, са клиентите на Топлофикация София! Печелившите са участниците в корупционната сделка
 4. Защо сделката е извършена за секунди, и то по начин, по който нито продавач, нито купувач ще станат публично известни? И то за сделка от 110 450 МВч, или по пазарни цени сделка от над 10 млн. лв? Пак за яснота на обществото, нормалната практика на БНЕБ е търговете за покупко/продажба да са видими поне 16 часа предварително, за да може всички участници да се подготвят за търга и да се сключи най-добрата сделка за всички страни. За разлика от нормалните търгове, вместо за поне 16 часа, Топлофикация София не даде и 5 секунди на участниците. За 4 секунди, Топлофикация София загуби 2.2 млн лв от една корупционна сделка!
 5. За да не предложи случайно „неправилен“ купувач по-висока цена и да развали далаверата, особеност на конкретната сделка е обърнатата пазарната логика на хронологията на офериране. Предварително нагласеният купувач въвежда първи оферта купува на силно занижената цена. Само 4 секунди по-късно, Топлофикация София въвежда насрещна оферта продава, при същите параметри и извършва корупционна сделка а за 2.2 млн. лв!
 6. Въпреки, че сделката е сключена, нейното изпълнение започва от 01.10.2020. Тоест, изпълнението на сделката не е стартирало. Защо Топлофикация София не предприема действия за разваляне на сделката, при положение че щетата за дружеството се доказва от всички експерти? Такава пречка няма. Гробната тишина по тази тема ни води отново към заключението, че сделката е корупционна!
 7. Кои са собствениците на неизвестния на никой търговец от Варна. Вярно ли е, че собствеността на този търговец не може да се проследи поради това, че по веригата дружеството е собственост на различни юридически лица от чужбина, които се явяват компании майки една на друга? Ако е вярно, това също е белег за корупционна сделка!
 8. На кого са препродадени впоследствие количествата електроенергия, предмет на далаверата – това са лесно проверими и установими документално факти, особено при дружество със скромен търговски оборот. Дали няма да се стигне до познати имена в сенчестите електроенергийни среди?

След така изложените факти, никой не може да ни убеди, че сделката е пазарна и не е корупционна. От всеки абонат на Топлофикация София са откраднати 5 лева. Според нас, единственият изход от създалата се ситуация е:

 1. Анулиране на сделката.
 2. Оставка на ръководството.
 3. Търсене на съдебна отговорност на виновните лица.

 

С уважение,
Кирил Домусчиев
Председател на КРИБ
Ротационен председател на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

 

 


28.07.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад