Назад

Зеленият съвет проведе първото си заседаниеКонсултативният съвет във връзка с Европейската зелена сделка проведе своето първо заседание. Целта на заседанието беше да се направи общо представяне на основните аспекти на Съобщението на ЕК и пътната карта към него, както и на извършените дейности от страна на изпълнителната власт в тази област. Заседанието даде възможност и за първоначален обмен на мнения по темите в обхвата на Сделката.

Една от основните задачи на Зеления съвет е да се даде възможност за широк обществен дебат, да консултира и подпомага Министерския съвет за постигането на баланс при съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда.

Председател на Съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев, а заместник председател е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Сред членовете на Съвета са представител на президента, представители на парламентарно представените политически партии, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, председателят на БАН, председателят на НСИ, представители на академичната общност, представител на НСОРБ, както и членове на правителството.

От страна на БТПП в заседанието участва главният секретар Васил Тодоров, който постави въпроса за синхронизиране на работата на Съвета със съществуващи вече консултативни органи и работни групи, които обсъждат различни мерки и дейности, свързани с реализирането на целите на Европейската зелена сделка. В тази връзка, беше даден пример с Тематичната работна група, която изготвя новия проект на Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027 – половината от която е насочена към финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, ВЕИ, кръгова икономика.

 


16.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад