Назад

Цветан Симеонов -Трябва да се постараем по всички начини посланието на тристранното споразумение да достигне до инвеститорите, които знаят как да му дадат правилната оценкаНай-важното послание за нас от БТПП е, че в момент, в който другите страни са объркани, в момент, в който имат преразходи, в момент когато не е ясно, до къде ще им стигнат бюджетите и дали няма да задлъжнеят повече, в момент в който не е ясно накъде ще тръгнат мерките за излизане от кризата,

в такъв момент България с това споразумение дава ясна рамка за това какво искат работодателите и синдикатите и което може да се реализира в условията на социален мир.

В този смисъл трябва да се постараем по всички начини това послание до достигне до инвеститорите, които знаят как да му дадат правилната оценка.

Трябва да очертаем още и някои важни елементи от икономическата среда, които заради коронавируса са намерили решение и без специални мерки. Този смисъл трябва да кажем, че проблема за липсата на работна ръка вече не стои. Интересът към България и заради това, че се справи с коронавируса е по-висок, за да дойдат тук работници и ще имаме възможност за подбор.

Решава се въпроса с цената на електроенергията, защото във връзка със спадналото потребление възможността за скокове в цените не е на дневен ред-

България от тук нататък ще работи с цена на газа, както е за целия ЕС, а не по-висока, както беше досега, което беше недостатък.

Трябва да кажем още, че фактически администрацията повиши своята дигитална култура и малко допринесе за намаляването на административните изисквания.

Споразумението предвижда повишаване на ефективността, чрез дигитализация и чрез преглед на броя на ангажираните административните структури. Затова в споразумението е отбелязана възможността за осигуряване на ежегоден ръст на заплащането на труда в бюджетните сектори, в т.ч. чрез оптимизиране на централните бюджетно финансирани министерства и административни структури с прекомерна заетост, с цел освобождаване на човешки ресурс за икономиката.

Договаряне на минимални нива на нарастване и диференциране на заплатите след атестация на служителите.

Наши важни приоритети са по-разширеното прилагане на принципа на мълчаливото съгласие, повишаване ефективността на администрацията, включително и чрез съкращения и „социални помощи, да се отпускат с учене и прилагане на труд, включително и в частния сектор“.

Понататъшното свързване на образованието с нуждите на бизнеса и по-широкото прилагане практиките в образователния процес, намериха място в Споразумението.


17.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад