Назад

Възобновена бе работата на Националния икономически съветТристранното споразумение между държавата, работодателите и синдикатите и активизиране работата на СТИВ бяха обсъдени на заседание на Националния икономически съвет. БТПП участва в заседанието, в Министерството на икономиката и с представители от бизнеса и държавни институции.

По време на обсъждането Председателят на БТПП Цветан Симеонов направи предложение на всяко следващо заседание да се отчита напредъка по мерките от тристранното споразумение, отнасящи се до икономиката и бизнес средата, което бе прието. Предстои и да се сформира работна група с експерти от различни ведомства и организации за насърчаване на инвестициите в страната.

Председателят на Палатата обърна сериозно внимание върху необходимостта от подобряване на железопътната инфраструктура в страната и покупката на новите влакове: „Изискванията за максимални скорости от 160 км./ч. у нас не отговарят на съвременните тенденции за постигната скорост на движение на високоскоростните влакове в Европа, която е значително над 250 км./ч., а в доста части на света скорости от 400 км./ч. са стандартни.“

По втората тема от заседанието, Цветан Симеонов представи пред участниците обективни критерии за откриване на нови търговски служби, които да съдействат на българските износители: „Нашите анализи показват, че минимум 100 млн. евро годишен износ от България към съответната страна е базово условие за назначаване на търговско аташе, а при по-малки стойности трябва да се търсят постави срок, за който да се достигане на тази граница“. Председателят на Палатата припомни и съвместните награди на Министерство на икономиката и БТПП за приноса на службите по търговско-икономически отношения – отново базирани на над 20 обективни критерии за оценка и анкета сред бизнеса. БТПП ще информира скоро относно връчването на наградите през 2020 година и как събитието ще бъде организирано.

На следващото заседание на съвета се очаква да бъдат обсъдени предлаганите мерки по раздели II-Енергетика, III-Европейска зелена сделка, IV-Демография, образование, пазар на труда и трудова миграция и V-Политики за социална защита от подписаното споразумение.


26.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад