Назад

Социалните партньори настояват за среща с министър-председателяДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Като национално представителни организации на бизнеса и работещите, се обръщаме към Вас с молба за спешна работна среща, на която бихме искали да бъдат разгледани следните актуални теми:

  1. Икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от епидемията с COVID-19, по които е постигнат консенсус между социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (Решението е взето на заседание на НСТС, проведено на 21 май 2020 г.).
  2. Проектът за Национално тристранно споразумение, по който проведохме поредица от срещи при заместник министър-председателя Томислав Дончев с участието на ресорните министри и постигнахме определени договорености (Последната среща беше проведена на 11 март 2020 г.).
  3. Проектът на Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.

За нас е изключително важно да представим на Вашето внимание нашите становища и предложения. Във взаимен интерес и в интерес на страната е да обсъдим заедно тези теми и да потърсим верните решения в открит диалог и партньорство.

С уважение,

 

Кирил Домусчиев                           Пламен Димитров              Димитър Манолов
Председател на КРИБ                   Президент на КНСБ           Президент на КТ „Подкрепа“
Ротационен председател
на АОБР за 2020 г.,
От името и по поръчение на

АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ               

 

 


11.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад