Назад

БТПП представи бизнес климата в България пред немски фирми от провинция Северен Рейн-Вестфалия

БТПП представи възможностите за бизнес и инвестиции в България пред фирми от Северен Рейн-Вестфалия, Германия.

Онлайн събитието беше организирано от партньорите от  Enterprise Europe Network към БТПП, БСК и NRW.International Gmbh. Председателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов, представи усилията на Палатата за подкрепа на българо-немското бизнес сътрудничество и привличането на инвестиции, широкия обсег на контактите на организацията, както по региони, така и в международен мащаб. Г-н Симеонов подчерта, че БТПП ще бъде винаги на разположение за съдействие на чуждестранни фирми, търсещи партньори в България или желаещи да намерят перспективни инвестиционни възможности.

По време на уебинара немските компании се запознаха с атрактивните условия за бизнес в страната, статистиката за българския внос/износ, информация и данни за най-успешно развиващите се сектори, перспективи за развитие на бизнес партньорства и изложения. Любомир Левичаров, експерт Икономически анализи в БТПП представи резултатите от проведеното от Палатата проучване за въздействието на коронавируса, тенденциите и новите възможности, свързани с пандемията. Представени бяха и профили на български фирми от базата данни на Enterprise Europe Network, техните продукти и интереси за международно сътрудничество.

За да се запознаете и с други възможности и инициативи, в които може да се включите по линия на Enterprise Europe Network и БТПП, включително и за публикуване на профил, моля свържете се с:

Европейски Иновационен и информационен център към БТПП

Тел.: +359 2 / 81 17 505/-515/-525  E-mail: een@bcci.bg

Web: http://www.bcci.bg/  http://een.ec.europa.eu/


08.06.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад