Назад

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседаниеНационалният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова.  На него бяха обсъдени предложения за антикризисни мерки на социалните партньори и становищата на ресорните министерства по тях. Дебатите бяха изключително динамични като един от акцентите на консултациите беше мярката 60/40. Бяха застъпени позиции, че нейният обхват трябва да се разшири. Беше постигнато разбирателство сред членовете на Съвета по предложенията за подпомагане на предприятията на хората с увреждания.

Предложенията на БТПП за актуализиране на държавния бюджет в посока отмяна на планирани разходи (за командировки, протоколни разходи и др.) и насочване на средства за преодоляване последиците от кризата, намаляване на срока за разглеждане на проектни предложения, финансирани със средства от европейските фондове, формулиране на мерки за подкрепа на самоосигуряващите се лица, въвеждане на електронни товарителници, разширяване на обхвата на електронните услуги на администрацията и повишаване на степента на дигитализация – срещнаха широка подкрепа.

Заседанието завърши с решение обобщените предложения, направени от социалните партньори заедно със стенографския протокол, да бъдат изпратени на компетентните министерства за изразяване на позиция.

Съветът взе решение останалите две точки от дневния ред да бъдат разгледани на следващо заседание.

Постъпилите писмени предложения за антикризисни мерки на социалните партньори и становищата на ресорните министерства по тях по т. 1 от дневния ред на заседанието са публикувани на електронната страница на НСТС в Портала за консултативни съвети на Министерския съвет/ https://saveti.government.bg/web/cc_13/1

 


12.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад