Назад

БТПП ще проведе втора онлайн дискусия за участниците в обучението по проект DiVET

Поради интереса към първата онлайн дискусия и на фона на продължаващите ограничителни мерки, вторият уъркшоп за участниците в пилотното обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности”  също ще се проведе дистанционно. Онлайн дискусията ще се състои на 19 май, вторник, от 17:30 ч.

Целта на дискусията е да предостави възможност на обучаващите се да обсъдят с преподавателя казуси, възникнали по време на текущото дистанционно самообучение по модулите за специална подготовка. Темите, които ще бъдат във фокуса на онлайн дискусията, са имейл маркетинг, управление на социални медии, платформи за електронна търговия, управление на уебсайт и оптимизация за търсачки.

Уъркшопът ще започне с кратко въведение към основните акценти от модулите по специална подготовка. След това ще се премине към същинската дискусия, по време на която участниците ще имат възможност да задават въпроси относно учебното съдържание. Водещ на дискусията ще бъде Ангел Илиев, собственик на AMZ Genesis -консултанска фирма предлагаща цялостни услуги за изграждане на брандове, интернет реклама, управление на онлайн магазини и платформи за електронна търговия.

Уъркшопът е насочен предимно към участниците в обучението, но заинтересовани лица също могат да се включат в онлайн дискусията, която ще се проведе на следния линк.

Пилотното обучение по проект DiVET цели да подготви специалисти по онлайн експортни дейности и включва комбинация от присъствено и дистанционно обучение, както и тримесечен стаж в експортно-ориентирани фирми. Квалификационният курс покрива 15 теми, които са разделени на модули по обща икономическа подготовка и специализирани модули. Успешно завършилите обучението ще получат сертификати за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

Проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие уменията на младежи за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, което ще доведе до повишаване на заетостта им, както и ще предостави на предприятията обучени професионалисти, които притежават необходимите умения за покриване на своите потребности. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт или на страницата на БТПП.


12.05.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад