Назад

Примери за положителна интеграция на пазара на труда на хора от трети страниУправлението на ситуацията с бежанците е чувствителна тема във всички държави-членки на ЕС, тъй като тя касае в различна степен европейските граждани в контекста на страх от тероризъм, безработица, икономическа несигурност. Предаването на положително послание за интеграцията на бежанците в приемащото общество е ключово за постигане на последващи ползи за пазара на труда.

Българската търговско-промишлена палата събира примери за положителна интеграция, които ще бъдат обединени в сборник с истории за интеграция /Vade Mecum/ от различни европейски страни.

Инициативата е по линия на проект ERIAS - План за действие за интеграция на бежанци и има за цел представяне на компании, включително МСП, успешно интегриращи граждани от трети страни сред своите работници, както и примери за успешни предприемачески дейности на хора от трети страни, намерили дом в ЕС.

Ако желаете да споделите Вашата история за положителна интеграция в България, свържете се с Българската търговско-промишлена палата, Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и межуднародни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: g.dimitrova@bcci.bg.

 

 

 


03.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад