Назад

Палатата сред учредителите на „Експортен хъб България“ 

Българската търговско-промишлена палата се присъедини към учредителите на „Експортен хъб България“.

Официалното подписване на анекса за присъединяване към Споразумението за учредяване се проведе в „София Тех Парк“ по време на заседание на организациите, които обединиха сили за създаването на ЕХБ. Към инициативата се включиха и Асоциацията на индустриалния капитал в България, Института за икономическа политика и Професионалната асоциация по роботика и автоматика.

Чрез създаването на Експортен хъб България, страните си поставят за цел да предоставят платформа за улесняване и подпомагане усилията на българските предприятия при навлизане на чужди пазари – традиционни и нови, както и за трансформиране на идеите в осезаем експортен бизнес, чрез осигуряване на достъп на предприятията, притежаващи износен потенциал, до необходимите услуги, инфраструктура и подкрепа.

Предприятия, достигнали етапа на своя растеж за излизане на чужди пазари и имащи конкурентоспособен продукт/услуга с доказан експортен потенциал и производствен капацитет, са в целевата група на „Експортен хъб България“.

Васил Тодоров, главен секретар на БТТП заяви, че инициативата обединява усилията на редица бизнес организации, чиято основна мисия е да подпомагат фирмите да излизат на международни пазари.  

В рамките на ангажиментите си към „Експортен хъб България“ БТПП ще осъществява следните дейности: организиране на национални и международни събития с информационна и бизнес насоченост; публикуване на бизнес оферти в международни бази данни; извършване на оценка на иновационен капацитет на малки и средни предприятия; информиране за условията и процедурите за издаване на външнотърговски документи; информиране за процедурите за разрешаване на търговски спорове чрез търговски арбитраж и медиация; консултиране на участниците в ЕХБ за прилагане на глобалните стандарти за веригите на доставка /GS1/.

Представителите на публичните и частните институции, координирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, обсъдиха старта на програмата и критериите, по които ще бъдат избирани компаниите, които да бъдат подкрепени чрез експортна програма, включваща серия уъркшопове, която ще стартира през 2020 г.

 


21.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад