Назад

GS1 помага за дигиталната трансформация на фирмите чрез стандарти за ефективно споделяне на точни и качествени данниПрограмата на втория ден на Глобалния форум GS1 в Брюксел стартира с пленарна сесия за приноса на стандартите в подкрепа на дигиталната трансформация. Темата е актуална в дневния ред на всяка фирма, която иска да запази и развие своите позиции на пазара. В пленарната сесия участваха Кати Венгел, изп. вицепрезидент на Johnson & Johnson и председател на УС на GS1, Барон Витерспоон, вицепрезидент Procter & Gamble, Мария Палазо, изп. директор на GS1 Австралия, Озгюр Торт, изп. директор на МИГРОС ГРУП и съпредседател на Consumer Goods Forum  (CGF). Представените фирми са членове на CGF, който обхваща общо 400 фирми (търговци и производители) от 70 страни с комбинирани годишни продажби над 3,5 трилиона евро.

Членовете на CGF искат да се гарантира безопасност на продуктите, качество на информацията за тях, проследимост, устойчивост и съвместимост. Това е постижимо чрез възприемане на единния подход за идентификация чрез GTIN   за всички продукти,  предоставянето от страна на производителите/собствениците на търговската марка към GS1 7 атрибута*, определящи продукта за всеки един активен GTIN, и не на последно място възприемането на общ модел на данните, какъвто вече е разработен за хранителни продукти и потребителски стоки и предстои да бъде разработен за останалите сектори, в т.ч. мода, козметика и т.н. Използването на стандартите ще позволи по-лесно листване на продукти, намаляване времето за реализиране на продукта на пазара, прозрачност за потребителите и намаляване на фалшификатите.

В отделна сесия съветникът по кръгова икономика и развитие на зелените политики към Европейската комисия - Уилям Нил, подчерта, че досегашната политика е касаела прилагането на наказания спрямо онези, които са замърсявали, но акцентът всъщност трябва да бъде поставен върху предотвратяването на замърсяването в световен мащаб. За отделния човек това се изразява в използване на един продукт повече пъти, неговото поправяне и отлагане на изхвърлянето му. За постигане целите на кръговата икономика са необходими пълни и качествени данни за продуктите, тоест продуктовите данни са предпоставка за осъществяване  и на кръговата икономика. 

Представени бяха добри практики и проекти на международни фирми, базирани на стандартите GS1, сред които и на Avery Dennison за подобряване на потребителското преживяване, подобряване на логистиката и получаване на обратна връзка за удовлетвореността на потребителите. Уникалната идентификация с GTIN е заложена в GS1 Digital Link , което на практика е уникален идентификатор за връзка с различни приложения, където може да бъде намерена повече информация за продукта, за промоции, за проследимостта, управлението на продукта и други. Проект на Decathlon предвижда използването на радиочестотната технология и идентификация по стандартите GS1 за целите на рециклиране.

------------------
* Българските фирми имат възможност да попълват 7-те атрибута, както и допълнителна информация, необходима на крайните потребители в БГ Баркод


19.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад