Назад

Глобален форум GS1 2020

Днес в Брюксел се открива Глобален форум GS1 2020. Участват над 900 представители на Национални организации GS1 от 95 страни от целия свят.  България е представена от екип в състав: Цветан Симеонов, председател на УС на GS1 България, Чавдар Селвелиев, член на УС на GS1 България и управител на Магре-замразени храни ЕООД, Цвета Братанова, изп. директор, Велин Кърчев и Велислава Балтаджиева, експерти.

Акцентът на форума е дигиталната трансформация и мястото на уникалната идентификация на продуктите в световен мащаб. Предвидени са множество пленарни сесии, нетуъркинг активности и обучения в следните направления:

» Здравеопазване;

» Качество на данните;

» Търговия, в т.ч. омниканална търговия и стандартите в борбата с нелегалната  търговия;

» Техническа индустрия и други.

Сред презентиращите са представители на водещи компании от индустрията като Migros Google Shopping, Woolworths Food Group, Nestle, Amazon, Michelin, Siemens, eMAG, Dechatlon и институции като Световната банка, Европейската комисия. Форумът продължава до  20 февруари.

За да запознае бизнеса и обществеността в България с възможностите за приложение на стандартите GS1 в различните сектори, както и с потенциалните ползи от внедряване на тези стандарти, GS1 България ще публикува поредица от материали, заложени в програмата на форума.


17.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад