Назад

Глобалният форум GS1 чертае бъдещата стратегия на международната организацияГлобалният форум GS1 в Брюксел стартира с официална церемония по откриването и връчване на награди за принос към утвърждаване и популяризиране на мисията  на международната организация.

Екип на GS1, работещ активно с регулаторни органи в европейски и световен мащаб, представи интересна сесия относно връзката и сътрудничеството на GS1 с държавни органи, институции и индустрията. С оглед на експертизата на GS1 най-полезни сфери за сътрудничество са:

 • Борбата срещу търговията с фалшиви продукти
 • Ефективно събиране на данъци
 • Засилване на граничния контрол
 • Спиране на фалшификатите
 • Проследимост от фермата до вилицата
 • Безопасност на потребителите
 • Прозрачност по веригата за доставки
 • Изтегляне на вредни продукти от търговската мрежа
 • Подобряване на потребителското преживяване
 • Кръгова икономика
 • Безопасност на пациентите
 • Етикетиране с информация за нутриенти.

Стремежът на организацията е да помогне за намирането на глобални, ефективни решения, като запази своята неутралност и продължи да се ръководи от интересите на своите членове. Усилията ще бъдат насочени в прокарване и утвърждаване на сериализация, осигуряване на качествени данни и изграждане на глобални регистри.

Отделна сесия бе посветена на взаимодействието между GS1 и малките бизнеси. Опитът на 4 Национални организации (САЩ, Бразилия, Сингапур, Англия) показва, че преобладаващата част от членовете им са малки и средни предприятия. В резултат на услугите, които са били предоставени, включително попълване на данни за продуктите в национални продуктови каталози, се е увеличила удовлетвореността на фирмите, тяхната стабилност и съществено са нараснали техните продажби, особено през електронните магазини. Проучване на Longitude в САЩ  показва, че 59% от фирмите, които попълват информация за своите продукти, виждат връзка между пълната информация за продуктите и увеличаване на техните продажби.

GS1 България също е разработила продуктов каталог БГ Баркод, който дава възможност на фирмите да попълват качествена и пълна информация за своите продукти, лесна за споделяне с търговски партньори, електронни магазини и приложения за крайния потребител.

 

 


18.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад