Назад

БТПП цели да подобри връзките между посреднически организации, работодатели и граждани на трети страниПалатата бе домакин на трета работна среща на партньорите по проект IMMIJOBS на 10-11 февруари.

Срещата беше открита от председателя на Палатата Цветан Симеонов. В своето слово той представи актуална информация относно бежанската обстановка в България. Председателят подчерта, че държавата ни продължава да бъде транзитна страна, в която сравнително малък брой бежанци имат желание да се установят и да останат за постоянно. Това се потвърждава и от официалните данни, според които се запазва тенденцията от последните три години за намаляване на броя на лицата, които търсят убежище в България.

Г-н Симеонов заяви ангажираността на БТПП в процеса на интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда и изрази нуждата от подобряване на свързаността им с работодателите. Председателят също така изтъкна доброто сътрудничество, което Палатата поддържа с институциите, отговорни за интеграцията на граждани на трети страни.

По време на срещата бяха представени и обсъдени разработените учебни материали и модули за предстоящото обучение за посреднически организации. Учебната програма покрива теми като основни права и задължения на гражданите на трети страни на пазара на труда, услуги и инструменти за пълноценната им интеграция, видовете подкрепа, която се оказва за наемането им, мерки за насърчаване на недискриминация на работното място и т.н.

Обучението, което цели да повиши капацитета на посредническите организации и да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията на граждани на трети страни, се предвижда да започне в началото на май 2020 г. За България е предвидено да бъдат обучени 20 посреднически организации, като половината от тях ще преминат обучението присъствено, а другата половина дистанционно чрез онлайн платформа. БТПП ще предостави своевременно информация за обучението.

Проектът предвижда и дейности, насочени към подобряване на свързаността между работодатели и граждани на трети страни. За целта ще бъде разработен специален уеб портал с полезна информация и съвети за работодатели, които проявяват интерес към инициативата. В рамките на проекта се предвижда и провеждането на семинари и обучения за работодатели, както и предоставяне на професионално обучение и стажове на граждани на трети страни в местни фирми.

*Основната цел на проект IMMIJOBS е да развие капацитета на посреднически организации (търговско-промишлени палати, работодателски организации, агенции по заетостта) и центрове за професионално обучение, както и да подобри предлаганите от тях услуги по отношение на интеграцията и заетостта на граждани на трети страни. Проектът се изпълнява от 8 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Италия и Швеция, с финансовата подкрепа на Фонда за убежище, миграция и интеграция на ГД „Миграция и вътрешни работи“ на ЕК. Проектът е с продължителност от три години.


12.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад