Назад

Акцент върху транспортния секторВ БТПП се проведе работна среща между председателя Цветан Симеонов и Явор Панталеев, председател на УС на Националното сдружение на българските спедитори и търговски управител на „Ойрошпед“. В срещата взе участие и Костадин Богдански, генерален директор на компанията в Русия.

Бе обсъдено развитието на транспортния сектор, който според Симеонов е от изключителна важност за българската икономика. Панталеев изрази мнение, че основна задача на сектора, както и на бизнеса като цяло в момента, е справянето с общата несигурност в икономическата среда в България.

Симеонов акцентира върху възможностите за двустранен бизнес, които бяха обсъдени по време на среща с партньори от Търговското представителство на Русия в България, проведена през януари тази година.

Панталеев информира, че „Ойрошпед“ предлага логистични решения, включително групажна линия за внос – износ на стоки от и за Русия.

Необходимостта от дигитализация на транспортния процес, редица промени в нормативната база, касаеща складовата и транспортната дейност, също бяха обсъдени по време на разговора. Палатата предложи съдействие на Националното сдружение на българските спедитори за решаване на най-належащите проблеми на транспортния сектор, както и подкрепа за задълбочаване на партньорските отношения с организации от Руската федерация


10.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад