Назад

БАУКО и БТПП обсъдиха идеи за съдействие на фирмитеВъзможности за разширяване на сътрудничеството между Българската търговско-промишлена палата и Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) обсъдиха на среща в Палатата Гергана Мантаркова  и Цветан Симеонов, председатели на Управителните съвети на двете организации.

Цветан Симеонов представи набелязаните планове на БТПП за оказване на съдействие на фирмите и идеите на организацията за работа с тях през 2020 г., които са отворени и се актуализират през цялата година.

От своя страна Гергана Мантаркова очерта мисията и целите на БАУКО, насочени към подпомагане на своите членове за идентифициране и реализиране на бизнес възможностите чрез партньорство в страната и чужбина в областта на консултантски услуги и поддържане на високи етични стандарти в професията.

В хода на дискусията се набелязаха възможности за работа по европейски проекти, за които двете организации ще информират допълнително своите членове.


10.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад