Назад

Международна конференция GS1 HEALTHCARE

По-безопасната и по-ефективна грижа за пациента започва с едно сканиране


От 24 до 26 март 2020 година в гр. Париж, Франция ще се проведе Международна конференция GS1 Healthcare Conference.

В цял свят разпоредбите в областта на здравеопазването извеждат на преден план сигурността, проследимостта и ефикасността в здравните заведения и по веригата на снабдяване. За реализирането на успешни решения в национален и международен план се утвърждава внедряването на глобални, отворени стандарти.

Дневният ред на конференцията обещава да предостави богата и полезна информация, и уникална възможност за обмен на опит между участниците. Акцентът е върху „безопасността на пациента“ в  три основни направления:

•       по-високо качество на грижите за пациента и повишаване на ефективността в болниците;

•       Уникална идентификация на медицинските изделия (UDI);

•       проследимост и достъп до безопасни лекарства.

Събитието ще събере здравни специалисти, партньори по прилагане на стандартите GS1 и представители на регулаторни органи от цял свят, за да споделят своя опит от прилагането на здравни практики и оптимизирането на процесите чрез глобалните стандарти GS1. Осигуряването на по-добра грижа за пациентите и подобряването на ефективността на веригата на доставки, дава тласък на все повече заинтересовани страни в здравеопазването да променят своите процеси - понякога водени от регулациите, но често и поради желанието да използват най-добрите практики.

Предвидени са пленарни сесии за всички участници и работа в по-малки групи.

В първия ден на конференцията е предвидено посещение на болница, внедрила стандартите в ежедневната си дейност.

Лектори по отделните теми са: Andreas Walter, EMVO (European Medicine Verification Organisation); Jeff Holzman, 1WorldSync; Dr. Hajo Reissmann, University Hospital of Schleswig Holstein; Dr. Anne Snowdon, BScN, MSc; Hans von Steiger, Pfizer; MJ Wylie, Johnson & Johnson; Charity Hovey, 3M HCBG Medical Solutions Division; Leila McMahon, Smith & Nephew; Olivia Chauvel, CH Victor Dupouy; Pierre Fernandez-Barbereau, Sanofi; Mohd Zubir-Mohd Azuwan, Ministry of Health Malaysia; Dr. Eric Hans Eddes, Deventer Ziekenhuis; Kevin Downs, University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust; Prof. Dr. Pascal Bonnabry, University hospital of Geneva (HUG); Jackie Elkin, Medtronic; Susan Moffatt-Bruce, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada и François Deprey, GS1 France.

Повече информация за конференцията може да бъде намерена адрес: https://healthcare-event.gs1.org/.

GS1 България и Българската търговско-промишлена палата подготвят представителна група от България за участие в конференцията.

При интерес за присъединяване към организираното участие в конференцията, можете да се свържете с Мирослава Маркова, тел.: 02 8117 494, 02 8117 489, e-mail: m.markova@bcci.bg или Десислава Димитрова, тел.: 02 8117 433, е-mail: desislava.dimitrova@gs1bg.org.


11.02.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад