Назад

В БТПП започнаха срещи с държавни контролни органиПредседателят на КЗП Димитър Маргаритов и Цветан Симеонов потвърдиха предишно споразумение за сътрудничество между БТПП и Комисията. Постигнато беше съгласие за понататъшно активизиране на усилията за осигуряване на по-конкурентна среда, ограничаване на нелоялната конкуренция и защита на потребителите.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна г-н Маргаритов с последните изменения във възможностите за стандартна идентификация на стоки, услуги и участниците в мрежата на доставки и реализирането на ефективни системи за проследимост за защита на потребителите.

Стандартите GS1, които са част от обществените ангажименти на GS1България и Палатата, в полза на бизнеса, успешно се прилагат за маркиране на лекарствата и проследяване дори на ниво единична опаковка в рамките на Европейската система за проследимост (в реално действие от 09.02.2019г). Вече са разширени възможностите на логистиката и за проследяване на тютюневите изделия в рамките на Европейска система за проследимост на тютюневите изделия (в реална експлоатация от 20.05.2019г.) Специален акцент бе направен по отношение на Продуктовия каталог и мобилното приложение БГ Баркод, които облекчават значително дейността на фирмите в усилията им да поддържат и споделят качествени данни за техните продукти, както и на крайните потребители - отбеляза Цветан Симеонов. Той напомни, че така потребителят се предпазва от фалшиви продукти и допринасят за по-добрата информираност при покупка. То е безплатно и полезно, както за контрольорите на Комисията, така и за доброволните сдружения на потребителите и за крайния потребител.

Чрез обединяване на усилията на фирмите, които членуват в работодателската организация, ще позволят по-добра информираност на фирмите и запознаване с европейските законодателни изисквания (какво предстои да направят) и търсене на начини за по-добър контрол на пазара.

Маргаритов съобщи още, че през 2019 година КЗП е съставила над 2 000 акта и още толкова наказателни постановления с наложени санкции на провинили се търговци.

Председателят на КЗП отбеляза, че нелоялните търговски практики са останали основен проблем през 2019 година , като са разследвани над 200 отделни случая. Маргаритов припомни, че с новите европейски правила нарушения като двойния стандарт при храните, например ще се санкционират с до 4% от годишния оборот на търговеца. „Смятам, че щом европейските институции възприемат този подход, то той естествено ще стане в някаква степен част и от националното законодателство и това ще бъде основният механизъм, по който ще се разгърне санкционната дейност“, коментира шефа на КЗП. За 2020 година основни приоритети в дейността на Комисията ще бъдат контролът за безопасността на стоките, качеството на туристическия продукт и привличането на неправителствения сектор при разглеждането и решаването на потребителските жалби, обяви Маргаритов.


23.01.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад