Назад

БТПП започва работа по проект за повишаване на цифровите умения на служителите на фирмите

На 12-13 декември в гр. Виена, Австрия се състоя среща във връзка със стартирането на проект CVETNET, финансиран по програма Еразъм+. Основната му цел е да изгради капацитет на организациите за професионално образование и обучение  и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за МСП, които се нуждаят от преквалификация на управители и служители с оглед адаптиране към цифровата и дигитална трансформация. Проектът е двугодишен и се изпълнява от консорциум от партньори, включващи 7 организации от 4 страни (България, Австрия, Чешка Република и Испания).

Проектът включва проучване на ролята на дигиталната трансформация върху поколенията на работното им място. Предвиждат се работни посещения и обмяна на добри практика в областта на обучение на служители от различни поколения в посока повишаване на дигиталните им умения.

На срещата във Виена партньорите по проекта от Австрия и Испания  демонстрираха прилагани от тях успешни модели – млади експерти от МСП стават ментори на по-опитни служители с цел повишаване на цифровите им умения, организиране на ролеви игри в стаи с пъзели (escape rooms) с участници на различна възраст и др. На база събраните добри практики ще бъде разработен наръчник с обучителни материали за пилотно тестване в страните по проекта.

БТПП е водеща организация по работен пакет, свързан с оценка на изпълнението на проекта, включващ разработване на план за оценка, въпросници за оценка на качествените и количествени индикатори на постигнатите резултати, организиране на фокус групи за получаване на обратна връзка за степента на удовлетвореност на ползвателите от разработените продукти.


13.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад