Назад

Нормативна уредба и практически стъпки за наемане на работници от трети страниЕвропейските и националните нормативни актове за наемане на хора от трети страни бяха разяснени по време на събитие по проект ERIAS, организирано от БТПП в София вчера.

Нормативната уредба и практическите стъпки, които всеки работодател може и трябва да предприеме за наемане на чужденец извън ЕС бяха във фокуса на събитието. Вяра Томова и Мария Пашлиева от Адвокатско дружество Пенков, Марков и Партньори изясниха режима за упражняване на трудова заетост на граждани от трети страни. Основните видове разрешения за работа, необходимостта от провеждане на пазарен тест дали има подходящ български гражданин за същата позиция, срокове, продължителност на трудовите правоотношения и необходимите документи бяха представени в детайли.

Участници в събитието бяха представители на браншови организации, фирми и заинтересовани лица. Те се запознаха и с дейностите на ERIAS – европейска схема за интеграция на хора от трети страни на европейския пазар на труда. Габриела Димитрова, ръководител на проекта от БТПП, представи неговите цели, партньорски страни и организации, очаквани резултати.

Следващата стъпка е разработване на кратък наръчник за работодатели относно начините и съответните процедури за наемане на граждани от трети страни в България. Очаквайте още информация за дейностите по проекта на www.erias.org и www.bcci.bg.


12.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад