Назад

Среща с Професионалната асоциация на медиаторите в БългарияПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с представители на ръководството на Професионалната асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ - Елиза Николова, председател на УС на ПАМБ и Миряна Калчева, член на УС на ПАМБ и на УС на БТПП. Основна тема в дискусията беше прилагането на медиацията за разрешаване на спорове между компании, както и при потребителски случаи.

Симеонов подчерта, че изработената електронна платформа за медиация, по проект e-MEDIATION, има много характеристики, които могат да подобрят процеса на медиацията, съкращавайки времето и пространството между спорещите.

Обсъдена беше възможността платформата да се използва и за обучение на бъдещи медиатори. ПАМБ е сертифицираща организация и провежда редовно обучения в БТПП за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Елиза Николова запозна председателя на БТПП с европейската платформа за онлайн разрешаване на потребителски спорове, съгласно която потребителите изпращат сигнал при нередност. Съответният търговец, страна по спора, избира национална организация, която излъчва медиатор, а той от своя страна подпомага намирането на взаимноизгодно решение.


09.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад