Назад

Иновативни проекти с успешна реализация в практиката

По нициатива на Съвета по иновации и на EEN при БТПП се състоя  Кръгла маса на тема: „Перспективни иновативни проекти от България“. Тя бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.

Встъпителната презентация направи проф. Венко  Бешков от Института по инженерна химия при БАН на тема: „Представяне на проект за изграждане на пилотна инсталация за производството на електроенергия от сероводород“. Проектът получи вече признание от Съвета по иновации през настоящата година – първо място в конкурса за най-добър иновативен проект. Проф. Бешков очерта предимствата на проекта, който притежава патент от Българското патентно ведомство и признание в редица страни в ЕС, а понастоящем професорът и екипът му подготвят мащабен проект по Хоризонт 2020.

Цвета Кирилова от „Плам енерджи“ АД изнесе презентация на тема: „Технология за добив на браунов газ и минерали, богати на полиметали от морска вода, респективно и на патент „Електролизен апарат" на "Плам енерджи" АД“. Тя направи обзор на предимствата на проекта, който би могъл да допринесе за опазване на околната среда. Авторите на проекта неотдавна са реализирали успешно грантова схема по ОПИК на Министерство на икономиката и в резултат на европейското финансиране вече е налице функциониращ прототип на установка за добив на браунов газ и минерали, позиционирана в предприятие в гр. Пловдив.

Десислава Димитрова, управител на Биостопанство „Лопянко“ ООД, изнесе презентация на тема: „Проект „АГРИ-ГАЯ“ 18: Рафинерия за алтернативни протеини и модерни биологични приложения в копринената индустрия. Проектът бе отличен с втора награда на Съвета по иновации при БТПП за 2019 г. в конкурса за най-добър иновативен проект. Този проект е получил признание в редица страни в ЕС и в света, а неговата авторка, която с фирмата си е член на БТПП,  е участвала успешно и в други реализирани от Палатата проекти.

Милен Марков, софтуерен експерт, направи презентация на тема: „Представяне на проект AgroRegal за свързване на малките земеделски производители с техните крайни потребители“. Неговият проект беше представен на едно от събитията по време на Българското председателството на Съвета на ЕС и е получил много висока оценка от присъстващите на форума експерти и предприемачи.

Мирослава Узунова, бизнескуоч, запозна участниците във форума с интересната презентация на тема: “Иновативен подход за подобряване на условията за ефективност; иновативен модел за активизиране на вътрешния потенциал на екипа на фирмата“. Този иновативен метод на авторката е изключително полезен за представителите на бизнеса и чувствително повишава производителността на труда на екипите на фирмите, които го прилагат.

Екатерина Лазарова, представител на фирма ТЕЙКА ЕООД, гр. Бяла, област Русе, направи презентация на тема: „Проект за иновативни подходи за производство на висококачествено алтернативно биогориво за пелетни горелки от селскостопанска фитомаса“. Предприятието успешно функционира на пазара за пелети у нас и търси бизнеспартньори от България и от чужбина.

Доц. Владимир Медникаров и проф. Надя Антонова–Митева от Институт по механика при БАН представиха „Проект за иновативни подходи при визуализацията със светодиоди на фирми и на обекти в областта на културата, образованието, науката и на регионалното ни развитие“.

В дискусията след форума се включиха: Камен Христов от Института по механика към БАН; Владимир Данчев от Българското дипломатическо дружество, Димитър Статев от Института за икономически изследвания към БАН, Румен Арсенов, софтуерен експерт и член на УС на БТПП, инж. Александър Банев, председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, член на СБО при БТПП и др.


09.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад