Назад

Работна среща със Секретариата на Националната комисия за борба с трафик на хора

Председателят на БТПП проведе работна среща със Секретариата на Националната комисия за борба с трафик на хора. Симеонов разговаря за допирните точки между двете институции с Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, Добряна Петкова, главен експерт и Стефан Ралчев, главен експерт.

Срещата бе в продължение на успешното участие на представители на БТПП в събития, свързани с превенцията и борбата с трафика на хора, организирани от НКБТХ, съвместно с Британско посолство и с Института за изследване на демокрацията през есента на тази година. Основна тема на тези инициативи бе взаимодействието на държавните институции и обществените среди за борба с трафика на хора. Конкретни сектори – текстилен, туристически, строителен и селско стопанство бяха обхванати по време на събитията.

Симеонов потвърди ангажимента на БТПП да подкрепя коректните фирми, които изпълняват своите задължения – от плащането на данъците до използване на стандартни методи за пазарно присъствие и правене на бизнес по правилата, включително избягване трафика на хора.

Той сподели, че осъществяваните от БТПП два европейски проекта, свързани с адаптирането на хора от трети страни на пазара на труда в Европа, ERIAS и IMMIJOBS също насърчават следването на общоприетите правила за бизнес в светлата икономика.

Димитрова информира, че Националната комисия ежегодно провежда информационна кампания за превенция на трудовата експлоатация, както и целенасочени събития по места.

Бе договорено БТПП и НКБТХ да си сътрудничат при информиране на бизнеса в регионите, браншовите организации, смесените и чуждестранни търговски палати и други партньори относно превенцията на трудовата експлоатация, трафика на хора, уязвимите сектори и т.н.

Съвместно бе мнението, че един от начините за избягване на нелегалния трафик на хора е облекчаване на легалните начини за наемане, включително на чужденци.

Симеонов подчерта, че членовете на Асоциацията на организациите на българските работодатели също подкрепят облекчаването на вноса на работна сила.

БТПП ще информира допълнително за конкретните събития, които ще организира с Националната комисия за борба с трафик на хора.


12.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад