Назад

Съветът по инвестиции при БТПП проведе годишно общо събрание

Проведе се годишно общо събрание на Съвета по инвестиции при БТПП. Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри заседанието, като посочи, че Съветът, макар и млада формация към Палатата, има много активна дейност за 2019 г. Той отбеляза като постижение, проведеното в края на месец ноември изложение SIMEXPO, организирано съвместно с ИАНМСП.

Владимир Томов, председател на Съвета, направи обзор на извършените дейности през 2019 г., сред които са 8 събития в страната и чужбина за представяне на конкретни инвестиционни механизми и проекти, срещи с партньори и инвеститори, десетки участия в бизнес събития на БТПП и партньорски организации, както и 4 споразумения, сключени със сродни организации за мултиплициране на партьорствата и разширяване на мрежата от контакти.

Като приоритети за 2020 г. Томов посочи привличане на още партньори и провеждане на събития с международно участие.

Членовете на Съвета по инвестиции към БТПП и присъстващите гости споделиха мнения относно осъществените дейности през настоящата година и бъдещи инициативи за 2020 г.


10.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад