Назад

Мерки срещу огромния оборот в сивата икономика"Сивото убива конкуренцията! Сивото убива правата на хората, техните социални и осигурителни права".

Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на заключителния форум по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, който се проведе вчера в зала „Европа“ на конгресен център „Глобус“.

Между 23 и 25 млрд. лева годишно е оборотът на сивата икономика у нас, показват данни на КНСБ, предимно в търговията, селското стопанство и авторемонтните дейности. Синдикатът е разработил и предложения за редица законодателни промени за ограничаване на недекларираната заетост и проявленията на сивите практики. От КНСБ предлагат промени в Закона за ДДС, в трудовия и в социално-осигурителния кодекс и даже в Закона за обществените поръчки, с цел ограничаване на недекларираната заетост и сивата икономика.

На свой ред министърът на финансите Владислав Горанов изтъкна необходимостта от обостряне на гражданската нетърпимост към подобни практики.

За участие във форума бяха поканени представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и социално-икономически партньори, неправителствени организации и личности от бизнеса. От страна на Българската търговско-промишлена палата присъстваше нейният председател Цветан Симеонов, а жив интерес сред гостите на форума предизвика и появата на новоназначения министър на труда и социалната политика Деница Сачева. Сред гостите на форума бе и председателят на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм Петър Кънев.

Превенцията и борбата с недекларирания труд са във фокуса на вниманието и на БТПП.  По линия на проект, изпълняван от Палатата, БТПП стана първата работодателска организация, която изпълни поредица от дейности за повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. БТПП проведе около 700 обучителни, информационни и дискусионни събития; създаде  Виртуална социална академия като уеб базиран инструмент за самоинформиране. Специално за нуждите на кариерното израстване на наетите лица и откликване на потребностите на работодателите от квалифицирани специалисти, по проекта бяха създадени 29 Центъра за кариерно развитие за формиране нов тип поведенческа култура. Подготвени бяха предложения за конкретни законодателни промени в трудовото законодателство.

 


10.12.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад