Назад

БТПП участва в заседание на Националния икономически съветБТПП участва в заседание на Националния икономически съвет, на което бяха разгледани напредъка по въвеждане на механизма за компенсация на индиректните разходи в крайната цена на електрическата енергия и разширяване на функциите на съвета.

В началото на заседанието Председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че има постигнат консенсус между работодателските организации индустрията да може да получи помощ за компенсиране на разходите за въглеродни емисии. Националният икономически съвет взе единодушно решение да се продължи работата по процедиране на нормативната уредба, свързана с въвеждането на Механизъм за компенсация на индиректните разходи в крайната цена на електрическата енергия.

След проведените разисквания Националният икономически съвет взе единодушно решение функциите на Национален съвет по производителността да бъдат поети от Националния икономически съвет. Решението идва след Препоръка на Съвета на Европейския съюз за създаване на национални съвети по производителността към държавите членки на еврозоната. Основните му функции се свеждат до определяне на характеристики и анализ, както на промените, така и на предизвикателствата пред политиките в производителността и конкурентоспособността. Всички членове на НИС заявиха намерение да съдействат активно в работните процеси, свързани с производителността.

 


20.09.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад