Назад

Среща с посланика на Северна Македония Н. Пр. Марян ГьорчевПосланикът на Северна Македония в София Н. Пр. Марян Гьорчев обсъди с председателя на БТПП Цветан Симеонов актуалното състояние на двустранните търговско-икономически отношения.

По време на работната среща бе констатиран лек спад в стокообмена между двете страни за първото тримесечие на 2019г. спрямо същия период на миналата година, като бе поставена задача да се анализират причините за спада, както и да се набележат конкретни мерки за развитие на търговско-икономическите отношения между България и Северна Македония.

Дискутирана бе липсата на промяна в състоянието на логистиката между двете страни, като бе обсъдена необходимостта от облекчаване на цените на услугите на мобилните оператори и роуминга между България и Северна Македония.

Цветан Симеонов напомни за предложенията на Българо-македонската търговско-промишлена палата (БМТПП) за развитие на двустранното сътрудничество между България и Северна Македония, които имат практичен характер. Председателят на БТПП сподели, че „Бялата книга“ на БМТПП предлага редица мерки на правителствата на двете страни за подобряване на бизнес климата и за развитие на икономическото, технологичното и техническото сътрудничество.

--------------------

Според данни на българското Министерство на регионалното развитие, по линия на програмата за трансгранично сътрудничество с Република Северна Македония вече са приключили 48 проекта на обща стойност над 10 милиона евро. В изпълнение са нови 17 договора за 5 млн. евро в областта на опазването на околната среда, изменението на климата, подобряване проходимостта на реките, защита на местното население от наводнения и пожари, защита на културното наследство, развитието на туризма и др.

От особена важност е ускоряването на трансевропейския коридор номер 8, който е най-късата връзка между Адриатика и Черно море. До момента България е направила немалко за реализацията му чрез изграждането на автомагистрала „Тракия“, в процес на строителство е и „Струма". Сега предизвикателството е за търсене на възможности за реализация на скоростния път Дупница-Кюстендил-Гюешево. Работи се и по отношение на  изграждането на нов ГКПП „Клепало“, който ще подобри икономическите връзки. 


28.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад