Назад

БТПП подписа меморандум за сътрудничество с РААБЕ България за популяризиране на резултатите по проект MeMeVET

Българската търговско-промишлена палата и РААБЕ България подписаха меморандум за сътрудничество по линия на MeMeVET, който ще спомогне за популяризиране на обучителната програма, създадена в рамките на проекта.

РААБЕ България е издателство на професионална литература, специализирано и в организиране и провеждане на квалификационни курсове. Управителят на фирмата - Надежда Цветкова изрази готовност да  публикува информация за възможностите за обучение по проект MeMeVET в ежемесечния бюлетин „Образование“ на РААБЕ България, който се разпространява до директори и учители от цялата страна.

По време на срещата Надежда Цветкова сподели и успешната практика на фирмата по проект 3MVET,  в рамките на който са създали иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“. Страните обсъдиха възможности за сътрудничество, включително обмен на информация, опит по други проекти с европейско финансиране, надграждане на постигнатите резултати и разширяване на връзките между академичната общност и бизнеса. 

Лицата, успешно преминали онлайн обучение по проект MeMeVET ще получат електронна карта, съдържаща придобитите умения и квалификация. Редица фирми и организации от Европа вече изразиха готовност за признаване на обучителната програма, което ще улесни мобилността и наемането на кадри. Ако вие сте организация, която също желае да признае обучението и да се възползва от резултатите по проекта, свържете се с нас на имейл: info@memevet.eu

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук, където ще получите актуална информация за всички предстоящи събития и инициативи: https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/


27.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад