Назад

Предложение на БТПП за актуализиране на професионалните направления с очакван недостиг на кадриСлед допитване до своите членове относно липсата на специалисти в определени професии, БТПП подготви предложение до Министерство на икономиката за актуализиране на Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020-2021 година. Палатата предлага допълнения в професионални направления:

 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – професии „сервитьор-барман“ /код 8110801/ и камериер /код 8110301/;
 • Пътувания, туризъм и свободно време - професия „екскурзовод“ /код 8120302/;
   
 • Компютърни науки - професии  „Програмист“ /код 481010/ „Системен програмист“ /код 4810201/ и „Приложен програмист“ /код 481030/;
 • Хранителни технологии – професии „Оператор хранително-вкусова промишленост“ /код 5410202/, „Работник в животновъдството“ /код 6211202/, „Животновъд“ /код 6210502/ и "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" /код 5410103/;
 • Машиностроене, металообработване и металургия – професии „Мехатроника“ /код 5211401/ , „Машинен техник“, „Заварчик“ /код 5210901/;
 • Химични продукти и технологии - "Работник в стъкларското производство" /код 524070/;
 • Архитектура, урбанизъм и геодезия – професии „Геодезист“ /код 581010/, „Реставратор изпълнител - Конструктивна реставрация“ /код 5810201/, „Реставратор изпълнител – декоративна реставрация“ /код 5810202/,
 • Приложни изкуства и занаяти – професии „Технолог в дървообработването – производство на струнни музикални инструменти“ /код 73202016/ „Лютиер“ /код 2150101/и „Дърворезбар“ /код 2150401/;
 • Строителство – професии „Строителен техник – водно строителство“ /код 5820103/, „Строителен техник – транспортно строителство“ /код 5820104/ и „Строител – куфражи“ /код 5820302/, „Строител- строително тенекеджийство“ /код 5820311/, „Строител–покриви“ /код 5820312/ и „Строител – вътрешни облицовки и настилки“ /код 5820306/, „Монтажник на водоснабдител ни и канализационни мрежи“ /код 5820502/  и професия „Строителен техник“ /код 582010/;
 • Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – професии „Монтьор по транспортна техника - подемна-транспортна, пътно-строителна техника и ремонтна ж. п. техника“ /код 5250802 /, „Техник (шофьор) по транспортна техника - пътно-строителна техника“ /код 5250702/.

Чрез включването на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, БТПП счита, че ще се създаде възможност за осигуряване в средносрочен план на кадри за приоритетни за развитие на икономиката области.


28.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад