Назад

В БТПП беше представен проект „СПОРТ” по оперативна програма „Добро управление

bcci

В БТПП бяха представени резултати от проучване и анализ, по проект „СПОРТ” за интегриране на ромите и бежанците чрез спорт, по оперативна програма „Добро управление”

Проучването под формата на анкета обхвана 817 фирми сред бизнеса, а сред гражданите – 408 респондента от градовете София, Варна, Благоевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Ямбол.

Бизнесът вижда големи възможности в спорта и го припознава като инструмент за интеграция това е мнението на 75.23% от участниците. 47% от българските фирми биха подкрепили включването в спортни инициативи на ромски и мигрантски деца за създаването на трайни връзки между етносите и последващо им включване в образование. Над 56% от тях смятат, че чрез спорта се създават предпоставки за интеграцията на ромите и мигрантите в българското общество, а оттам и включването им в заетост. 43% от анкетираните изразяват конкретно желание да подкрепят спортни клубове, които привличат роми и мигранти. 24 на сто от тях се надяват по този начин да помогнат на млади роми и мигранти да се реализират като личности, а 9% смятат, че спонсорството може да стимулира роми и мигранти да станат известни спортисти. 47,0% от българския бизнес биха подкрепили ромски или мигрантски деца и младежи, с ясната идея, че по този начин спомагат за създаването на трайни връзки между различните етноси. Специално 9,0% от анкетираните са посочили, че се надяват чрез спонсорство да стимулират роми или мигранти да станат известни спортисти.

 Според д-р Камелия Петкова от БАН, спортните неправителствени организации имат доброжелателно отношение към привличането на млади таланти в спорта. Когато има изявено дете-спортист никой не го определя по етнически признак. Повече в следното видео.

Гражданите, като цяло, са малко по-скептични относно ролята на спорта за интегриране на уязвимите общности – предимно роми и мигранти, но оценките им като тренд кореспондират с оценките на бизнеса. 48.8% от анкетираните посочват, че спортът е начин на сближаване, а 36.5% от тях са убедени, че спортът създава приятелства и здрави връзки между представители на различните етноси. 23.9% смятат, че спортът е стимулатор за засилване на интеграционните процеси. Населението в много висока степен преценява спорта като адекватен механизъм за разрешаване на психологически и културни различия между етносите.

 

Респондентите като цяло са убедени, че спортът не може да бъде единственият инструмент за интегриране на уязвимите етнокултурни общности и по-специално на ромите и мигрантите, но той може да има съществен принос в междуличностното сближаване, създаване на чувство за екипност, амбиция за по-нататъшно развитие и приобщаване към обществото.


22.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад