Назад

Успешно приключва проект MOVECO в областта на кръговата икономика

В края на м. август т.г., БТПП приключва успешно изпълнението на проект MOVECO, финансиран по Транснационална програма за сътрудничество „Дунав“. Основната цел на проекта е да насърчи прехода от линейна към кръгова икономика сред МСП. Във връзка с това БТПП представя кратка равносметка на извършените дейности и постигнатите резултати по време на неговото изпълнение:

  • Проведени бяха четири пилотни обучения и семинари с представители на заинтересовани страни от областта на кръговата икономика, в които взеха участие 129 души.
  • Проектът бе представен по време на други събития с подобна тематика, в които участваха над 260 души.
  • Партньорите изготвиха и представиха пред съответните компетентни органи транснационална стратегия, пътна карта и план за действие за ускорен преход към кръговата икономика.
  • Бе разработена и платформа с виртуален пазар за обмен на продукти и набор от инструменти, предназначени за МСП, които желаят да приложат принципите на кръговата икономика. В платформата бяха регистрирани 42 компании и 22 научно-изследователски организации от България, заедно със стотици други от останалите страни в Дунавския регион.
  • БТПП изгради мрежа от заинтересовани страни с над 200 представители на МСП, висши училища, научно-изследователски организации, държавни институции и НПО, активни в областта на кръговата икономика.
  • На заключителната конференция, която се проведе през м. май 2019 г. в гр. Линц, Австрия, бяха раздадени Наградите за иновация на проект MOVECO. Българската фирма за производство на биоразградими вафлени чаши за студени и топли напитки Cupffee стана победител в категорията „Продукт на 2019 г. - МСП“
  • В специално изработен видеоклип участници от всички страни-партньори по проекта - България, Германия, Австрия, Словения, Словакия, Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия, споделиха своите виждания за кръговата икономика, като дадоха кратък отговор на въпроса „Какво означава кръговата икономика за вас?“ .
  • Организирана бе пътуваща изложба на проект MOVECO, която премина през четири страни и целеше да предостави полезна информация за кръговата икономика, основните цели и дейности на проекта и участващите партньорски организации. Изложените експонати представиха примери за иновативни продукти на кръговата икономика, които могат да намерят полезно приложение в ежедневието. Представените „кръгови“ продукти включваха стилни чанти, произведени от стари полицейски униформи, екологични пластмасови кутии за многократна употреба, модерни Bluetooth говорители, направени от старинно радио. Повече информация за изложбата и снимки от нея можете да намерите тук.

14.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад