Назад

Активизиране на сътрудничеството с ПакистанВ БТПП се проведе среща с новоназначения посланик на България в Ислямска Република Пакистан - доц. Александър Парашкевов. Председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъди с госта си и Ирена Ганчева, съветник в дирекция Азия, Австралия и Океания в Министерството на външните работи, актуални въпроси, свързани с развитието на икономическите и търговски отношения България – Пакистан.

Симеонов запозна посланика с работата на БТПП и по-специално с отношенията й с Федерацията на търговско-промишлените палати на Пакистан, както и плануваната размяна на посещения от страна на бизнеса през втората половина на 2019 г. БТПП е отправила покана към партньорите си в Пакистан за организиране на изложба на пакистански стоки в София. Тези въпроси от взаимен интерес бяха обсъдени и на проведена в БТПП среща през юли т.г. с временно управляващия посолството на Ислямска република Пакистан в София Маруан Алекс Аийаш.

Симеонов засегна и темата за създаване на смесен съвет между български и пакистански фирми, който БТПП подготвя. При интерес за включване в него, българските компании могат да се свържат с дирекция Международно сътрудничество и международни организации към БТПП на e-mail: m.markova@bcci.bg.

---------------

По информация от Министерството на икономиката стокообменът между двете страни за изминалата година достига 34,1 млн. щ.д. Износът ни за Пакистан през 2018 г. възлиза на 13, 4 млн. щ.д. Основни стоки в износа за Пакистан през 2018 г.   заемат следните стоки: Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:1,9 млн. щ.д.; артикули и дрехи 1.7 млн щ.д.; други двигатели-1,4 млн. щ.д.; помпи за течности 973 хил. щ.д. ; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап) -968 хил.щ.д.; хранителни продукти, - 949 хил. щ.д.; зеленчуци със сухи бобови чушки-782 хил. щ.д.; крафтхартии и крафткартони- 597 хил. щ.д. и др.

Вносът от Пакистан в периода януари-декември  2018 г.  е 20,7 млн.щ.д. Вносът за същия период на 2017 г. възлиза на 21,1  млн. щ.д. Основни стоки във вноса от Пакистан за 2018г. включва основно следните стоки: спално бельо -3,3 млн. щ.д.;  памучни тъкани-2,6 млн. щ.д.; тъкани  от  синтетични  щапелни влакна-2,4 млн.щ.д.; памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2 -1,8 млн.щ.д.; медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати  -1,4 млн.щ.д.;  полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми -1,2 млн.щ.д.; отпадъци и отломки от мед -765 хил. щ.д.  и др.


09.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад