Назад

Представители на 46 държави подписаха Сингапурска конвенция за медиациятаБТПП информира, че на 7 август 2019 г. в Сингапур бе подписана Сингапурска конвенция за медиацията, която въвежда нови форми за уреждане на международни търговски спорове. Представители на 46 държави, сред които Китай, САЩ, Южна Корея и Индия са подписали документа.

Конвенцията е подписана шест месеца, след като бе съгласувана за първи път на заседание на Комисията на ООН по международно търговско право UNCITRAL. Тя позволява на страните, участващи в международен търговски спор, да уреждат проблеми чрез медиация в свои съдилища. По-рано нямаше такава възможност при трансграничните спорове. Текстът на конвенцията на 6 езика ще намерите тук.

Държавите, които са подписали и ратифицирали договора, ще трябва да гарантират, че на международните споразумения за разрешаване на търговски спорове ще се придава изпълнителна сила от техните съдилища. До подписване на конвенцията, споразуменията, постигнати в медиация между двама или повече търговци в рамките на спор, не подлежаха на изпълнение извън границите на съответната държава.

От съдилищата на държавите, подписали конвенцията, се очаква да разглеждат молби – като за изпълнение на такива споразумения, постигнати в медиация, така и за позволяване на страната да се позове на споразумението, за да докаже, че съответният правен въпрос, вече е бил разрешен.

Конвенцията ще влезе в сила след ратификацията на най-малко една трета от подписалите я държави.

Подписването на Сингапурската конвенция става в момент, когато Китай и САЩ водят ескалираща търговска война, като двете страни си налагат ответни мита.

Въпреки че България не е част от конвенцията, БТПП работи усилено, следвайки моделите на Комисията на ООН по международно търговско право и предлага няколко начина за извънсъдебно разрешаване на спорове – чрез арбитраж, медиация и помирение.


13.08.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад