Назад

GS1 определена от Европейската комисия за издаваща организация на УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (UDI)На 7 юни 2019 г. в Брюксел GS1 – водеща световна организация за стандарти по веригата на доставки в различни сектори, е определена от Европейската комисия за издаваща организация на УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (UDI).

Стандартите GS1 покриват критериите на Европейската комисия и помагат за успешното внедряване на системата за UDI, както е определено от Европейския регламент за медицинските изделия (EU 2017/745) и регламента за ин-витро диагностичните медицински изделия (EU 2017/746).

Целта на внедряването на системата UDI е да се осигури глобално хармонизирана рамка за идентификация на медицинските изделия, за да се подобри качеството на  грижите, безопасността на пациентите и да се улеснят бизнес процесите.

„Системата от стандарти GS1 е най-широко прилаганата в света и се използва от всички участници по веригата за доставка на здравни услуги. Идентификаторите GS1 позволят ефективна идентификация на медицинските изделия - от създаването на концепцията за самия продукт, през отделните етапи от жизнения му цикъл. Повишаването на безопасността на пациентите има централно място в мисията на GS1, и с дейността си ние се ангажираме да подкрепяме Европейската комисия, производителите и другите заинтересовани страни по света при прилагането на новата система на ЕС за UDI“, коментира г-н Мигел Лопера, президент и изпълнителен директор на GS1.

От 2013 г. GS1 е акредитирана като издаваща агенция на UDI в САЩ. Стандартите GS1 са във фокуса и на други регулатори при изграждането на техните национални системи за UDI.

Съгласно регламентите на ЕС, UDI трябва присъства върху етикета на медицинското изделие, неговата опаковка и/или директно върху изделието. Данни за изделията трябва да бъдат вписани в EUDAMED (Европейската база данни за медицински изделия).

Глобалните стандарти GS1 дават възможност на производителите на медицински изделия в Европа и по света да създават и поддържат съвместими уникални идентификатори на своите изделия.

За повече информация, може да посетите http://www.gs1.org/healthcare/udi 


10.06.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад