Назад

Обсъждане на възможностите за по-широко разпространение на онлайн методите за разрешаване на спорове

Проф. Виктор Шахтер, председател на Фондация за устойчиви правни инициативи от САЩ, посети БТПП и се срещна с представители на ръководството на Палатата, ръководството на Арбитражния съд и медиатори, партньори на палатата от Професионалната асоциация на медиаторите в България и от Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд

Това е втора среща с проф. Шахтер в БТПП. Връзката между конфликтите, медиацията, арбитража и бизнеса бяха отново тема на разговора. Специално внимание бе отделено на възможностите за по-широко разпространение на онлайн методите за разрешаване на спорове /online dispute resolution – ODR/.

Цветан Симеонов сподели мнение, че дигитализацията на алтернативните методи за решаване на спорове е ключова за бъдещия им успех в България. Той представи дейността на Арбитражния съд при БТПП, който в българската си версия е дигитализиран. В момента се създава онлайн версия на английски език. Бяха представени и резултатите от проект e-MEDIATION, който БТПП изпълни заедно с Фондация „Право и интернет“, като водещ партньор за създаване на онлайн платформа за провеждане на търговска медиация.

Проф. Шахтер изрази мнение, че мобилните устройства, които са неизменно средство за практикуване на онлайн методи за разрешаване на спорове, не могат да изместят личния и персонален контакт при медиацията, но помагат.

Според участниците в срещата медиацията е все още изключение, а не правило в България.

БТПП ще продължи да подкрепя развитието на медиацията, заяви Симеонов.

Според проф. Шахтер и неговия екип медиацията в световната практика насърчава устойчивостта в бизнес отношенията между предприемачите, тъй като има редица преимущества – спестява време, средства, запазва и доизгражда отношенията, тя е поверителна и доброволна.

Цветан Симеонов счита, че по-широкото навлизане и прилагане на медиацията в България е възможно с корекции в законодателството и въвеждане на задължителен елемент по примера на други страни от ЕС - първа среща с медиатор за семейни спорове и др.

Очаква се през август т.г. в Сингапур да бъде подписана конвенция за медиацията, която да привлече повече страни да прилагат този способ, както и да се въведе задължително прилагане на медиационното споразумение през съда. БТПП ще продължи да информира бизнеса по темата.


14.05.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад