Назад

Семинар „Инструменти за подкрепа на търговско-икономическото и инвестиционно сътрудничество в двустранните отношения България – Русия"

Семинар за финансовите инструменти в помощ на външноикономическото, търговско и инвестиционно сътрудничество между България и Русия бе проведен в Българската търговско-промишлена палата по инициатива на Съвета по инвестиции към БТПП.

Цветан Симеонов откри събитието като подчерта, че Русия е традиционен търговски партньор на нашата страна. „Световните условия за икономическо сътрудничество са динамични и БТПП предпочита да черпи информация от източника“, каза той. „Освен това се стремим да предприемаме стъпки за балансиране на двустранния икономически стокообмен“.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при БТПП, представи част от финансовите и инвестиционни инструменти, препоръчани от Съвета.

Константин Артюшин, търговски съветник на Русия в България, представи някои възможности за разнообразяване на търговията и прилагане на финансови и нефинансови инструменти за подпомагане на търговията и инвестициите в двете посоки. В Русия в момента подкрепата за износа се осигурява от държавата с поддържане на единна система с оглед на пазарните икономически принципи. Разработена е федерална програма за финансови и нефинансови инструменти, изпълнявана съвместно от Националния финансов институт, Руския център по износа и Агенцията за застраховане на износа.

Практическите действия са описани в Програма за развитие на външноикономическата дейност на Русия за периода 2013-2024.

Съгласно условията в програмата колкото по-иновационен и високотехнологичен е един продукт, толкова по-голяма е стойността на оказваната от държавата покрепа при износа.
Константин Артюшин разясни връзката между Министерството на промишлеността и търговията на Русия, различните бизнес и обществени организации като ТПП на Руската Федерация, институти за държавна подкрепа в чужбина, организации за подкрепа в различните руски региони, отраслови и експертни организации. Основните източници на финансирания в тази област са: Министерството на финансите на Русия, Външноикономическа банка и др.

Сред функциите на търговското представителство на Русия в България е да оказва техническа и експертна помощ на руски и български фирми да получат достоверна информация на всички въпроси, свързани с внос и износ. Конкретни въпроси българските фирми могат да отправят към офиса на търговското представителство:

1113, СОФИЯ, УЛ. «Ф.Ж. КЮРИ», 23

ТЕЛ. +359 (2) 963-0-888

ФАКС.+359 (2) 963-04-28

RUTORG@SPNET.NET, RUTRADEBG@GMAIL.COM

WWW.FACEBOOK.COM/RUSTRADEBG

Георги Минчев, председател на Българо-руската търговско-промишлена палата, представи работата на смесената палата за стимулиране на търговско-икономическите отношения, намиране на нови перспективи и по-пълното използване на големия потенциал на двете страни, както и практически инструменти за подпомагане на процеса на доброволно лобиране между физически, юридически лица и организации от двете страни.

Иван Зарубин, представител на Службата по търговски въпроси на Русия в България, представи конкретните институции, които кредитират износа и подкрепят износителите, сред които е Руският експортен център. България e в списъка на държавите, към които има подкрепа за намиране на партньори при интерес от руски към български фирми. Зарубин представи и Руската агенция за експортно застраховане Эксар. През 2015 г. са застраховани сделки за 15 млрд. щ. д.. Освен това расте и броят на износителите, които търсят и получават този вид подкрепа.

Бе проведена оживена дискусия с конкретни въпроси от български фирми, които вече търгуват или желаят да развиват външнотърговски отношения с руски партньори.


15.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад