Назад

Поредна среща по проект GRECO за зелени работни местаОпазването на  околната среда и кръговата икономика бяха основни теми, по които дискутираха представители на работодателите и синдикатите на семинар в Словакия, гр. Кошице. Събитието е по проект за зелените работните места - GRECO, в който БТПП е партньор. В проекта участват още организации на работодателите и синдикатите от 5 страни - България, Кипър, Полша, Чехия и Сърбия, и организации от 3 съпътстващи страни – Латвия, Румъния и Словакия.

По време на срещата стана ясно, че около 10-12% е делът на кръговата икономика в ЕС, т.е. има ефективно оползотворяване на ресурсите и минимизиране на отпадъците.  

Участниците в срещата се обединиха около две основни препоръки за разширяване на кръговата икономика: да се насърчат фирмите да произвеждат повече продукти, като не създават отпадъци, и да се промени потребителското поведение към по-рационално ползване. 

Бяха представени няколко добри практики – металургичен завод в Кошице, който произвежда различни изделия от метал чрез рециклиране, както и текстилно предприятие в Словакия, което превръща старите дрехи в строителни изолационни материали.

В срещата бе обърнато специално внимание на социалните партньори да засилят сътрудничеството в сферата на преквалификацията на служителите, която произтича от кръговата икономика. Преходът към кръгова икономика няма да е лесен и за това изисква проактивно и стратегическо мислене. 

Предстои финална среща по проекта през юни във Варшава, след което ще бъде издаден доклад с най-важните препоръки.


12.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад