Назад

Възможности за сътрудничество между БТПП и София Тех Парк АДПредседателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с изпълнителния директор на София Тех Парк АД Тодор Младенов. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за сътрудничество. Основният акцент  на срещата беше как науката да срещне бизнеса, за да могат идеите да се изпълнят със съдържание.

Съществуващите лаборатории в София Тех Парк дават възможност на академичната общност и бизнеса да разработват свои научни проекти, както и на стоки и услуги с помощта на екипите на отделните лабораторни звена, за да получат успешна реализация на пазара.

Обсъдиха се  и възможности за партньорство в събития и проекти, представяне на компании, посещения по региони за идентифициране на компаниите, сертифициране на лаборатории, изготвяне на целеви групи, които да се включат в националните научни програми, възможности за развитие на нови технологии, участие в изложения и представяне на иновативните продукти.

Екип за осъществяване на сътрудничеството от страна БТПП:

М.Дамянова 02 8117 477 , 02/ 988 02 32, M.Damyanova@bcci.bg

В.Кръстева 02 8117 512, protokol@bcci.bg

Договорено беше в допълнителна среща да се уточнят детайли в начертаните сфери на предстоящото сътрудничество, включително и с регионалните структури на Палатата.

В срещата участва и Кристина Ескенази – ПР експерт.


12.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад