Назад

Ново партньорство на БТПП в подкрепа на родителитеНово социално партньорство в помощ на родители и работодатели бе обсъдено и подкрепено от БТПП в лицето на г-н Цветан Симеонов. Идеята да се създаде КОРПОРАТИВНА ЗАНИМАЛНЯ, на работното място при по-големите работодатели в София е на АртВИЗА ПРО ЕООД, фирмата която инициира първото образователно социално предприятие за детегледачи и родители в София, по проект BG05M9OP001-2.010-0266-C01 - процедура „Развитие на социалното предприемачество“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.

Инициативата е в отговор на нуждата на работодателите служителите им да не закъсняват за работа сутрин и да си тръгват по-рано вечер, за да приберат малчуганите  си. Това е голям проблем и на родителите.

Грижата за децата – АЛФ ( Алтернативно личностно формиране), включва съвременни проекции на европейски добри практики и модули:

  • детско предприемачество
  • работилница за детски играчки
  • умна математика

На практика ЗАНИМАЛНЯ АЛФ представлява творческо ателие, ситуирано на място при работодателя с цел почасова или полудневна грижа за деца под формата на арт, езикови и др. творчески занимания. Концепцията  е изградена на принципите на дизайн мисленето чрез игри, езикови занимания и изкуства.

Организаторите на топобразователната услуга АЛФ, повлияна от 7 от най-добрите европейски педагогически практики, ни информираха, че са отворени за разговори с работодатели, които биха искали да включат образователната услуга в социалния си пакет и да бъдат от първите, подали ръка на образователната иновация.

В идеята на АртВИЗА ПРО, Българската търговско-промишлена палата в София, вижда решение и на още няколко сериозни проблема за Столицата – липсата на места в детските градини, високите цени в частните такива и нуждата от нова подкрепяща образователна среда за началния курс ученици 1-4 клас.

На срещата председателят на БТПП, Цветан Симеонов и управителят на АртВИЗА ПРО, д-р Мария Любенова, обсъдиха и възможността за съвместно домакинство на серия образователни форуми, насочени към отделите по човешки ресурси на големите компании, бизнес организации и медиите, свързани с нови социални инструменти (пакети) в подкрепа на служители и работници.

 


10.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад