Назад

Представяне на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“Представители на БТПП взеха участие по време на информационно събитие по проект „Разработване, внедряване и поддържане на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). По време на срещата представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на изпълнителя по проекта Консорциум „ЕОП България“ представиха пред възложители, медии и други заинтересовани лица напредъка по разработването и внедряването на системата. Информационното събитие се проведе по покана от страна на АОП с цел публичното представяне на националната платформа „ЦАИС ЕОП“. Същата система ще бъде представена и в Зала А на БТПП на 18.04.2019г.

От страна на АОП беше представена следната информация:

  • Разработчик на новата информационна система за обществени поръчки е Консорциум „ЕОП България“.
  • Системата ще се състои от 32 модула, като до момента са разработени и пуснати 16 от тях. Очаква се до 2020г. да бъдат пуснати в експлоатация всички. През следващите 7 месеца до заработването на информационната система, а именно 01.11.2019г., всеки може да си направи регистрация в нея и да се запознае със съдържанието ѝ. След този период всички данни ще бъдат изтрити, освен регистрацията на потребителите.
  •  Новата система е с цел избягването на корупционни практики при обществените поръчки. Тя цели да осигури прозрачност чрез детайлна и пълна проследимост на действията.
  •  При обявяването на ОП възложителят ще получи „криптографски ключ“. Без него подаденото съдържание няма да може да бъде отворено (поради тази причина всеки възложител трябва да пази получения „ключ“). Всяка ОП ще е с публичен достъп и ще бъде видима и от лица, които нямат регистрация в информационната система.
  •  Всички събрани данни, свързани с обявените ОП, ще бъдат криптирани до момента на изтичане на срока за подаване на офертни предложения. След това участниците и ценовите предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата.
  •  В системата е заложено участниците да получават  „квалифициран печат“ след подаване на офертни предложения. Това цели спирането на подмяната на документи, тъй като при повторно подаване или подмяна „квалифицираните печати‘ ще се разминават с първоначално получения. Всички документи с правна сила трябва да бъдат подписани с електронен подпис от български или европейски доставчик.
  •  Беше отбелязано, че при временна неработоспособност на сайта, срокът за обществената поръчка ще бъде удължен. Към момента новата информационна система не е съгласувана с Комисия за защита на личните данни.
  •  Всички възложители ще запазят до сега съществуващите си официални номера на партида.

09.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад