Назад

Европейският комитет на регионите и ЕВРОПАЛАТИ обединяват усилията си за осигуряване на работни места и растеж в целия ЕСКомитетът на регионите на ЕС (КР) и Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати — ЕВРОПАЛАТИ — договориха нов план за действие за обновено сътрудничество в ключови области с цел подобряване на условията за стопанска дейност и регионалното икономическо развитие.

Планът за действие, подписан съвместно в Брюксел от председателите Карл-Хайнц Ламберц (Европейски комитет на регионите) и Кристоф Лейтл (ЕВРОПАЛАТИ), определя областите на сътрудничество за периода 2019—2022 г. с цел справяне с младежката безработица и несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда, стимулиране на предприемачеството, укрепване на сближаването и повишаване на конкурентоспособността на промишлеността.

По време на подписването на плана за действие присъстваше и заместник-председателят на БТПП Георги Стоев.

Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Кристоф Лейтл заяви: „Силата на ЕВРОПАЛАТИ и Европейския комитет на регионите е в силата на техните мрежи. Местните търговско-промишлени палати и регионални власти играят ключова роля в постигането на социално-икономическия напредък на Европа на местно равнище. Ефектът ще е по-осезателен, ако нашите мрежи работят заедно. Съвместният ни план за действие предоставя ценна рамка за засилване на това сътрудничество и по този начин стимулира регионалния и европейския растеж.“

Председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц добави: „Само чрез сътрудничество, партньорство и трансгранична работа на местно равнище ЕС може да създаде работни места, да стимулира растежа, да се справи с неравенството и да гарантира, че никой гражданин няма да бъде изоставен. Обновеното ни партньорство с ЕВРОПАЛАТИ обединява предприятията с местните и регионалните власти в целия ЕС, за да можем да споделяме знания, опит и умения за подобряване на ефективността на ЕС и насърчаване на регионалните инвестиции.“

В Плана за действие на КР и ЕВРОПАЛАТИ за периода 2019—22 г. се предвиждат следните области на сътрудничество, които ще бъдат преразглеждани редовно през целия период на изпълнение:

•             засилено сътрудничество в законодателната дейност на ЕС чрез изразяване на позиции и проучвания;

•             справяне с младежката безработица и несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда чрез обмен на новаторски и най-добри практики;

•             стимулиране на предприемачеството и политиката за МСП чрез популяризиране на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и мрежата на предприемчиви европейски региони (ПЕР);

•             подкрепа за по-ефективно регулиране и спазване на принципа на субсидиарност от страна на ЕС чрез оценки на териториалното въздействие и инициативата за регионални центрове;

•             подкрепа за сътрудничеството в съседните държави чрез инициатива за младежкото предприемачество в средиземноморските страни партньори и разпространението на информация за местните и регионалните власти относно достъпа до финансиране;

•             укрепване на политиката на сближаване на ЕС чрез Алианса за сближаване(# CohesionAlliance);

•             повишаване на териториалната устойчивост чрез съвместна аналитична работа относно въздействието на бъдещите търговски отношения между ЕС-27 и Обединеното кралство, регионалната конкурентоспособност на промишлеността, икономическото, социалното и териториалното развитие на островите чрез мрежата на островните търговско-промишлени палати (InsulEur).

 

За контакт:

Европейският комитет на регионите

Carmen Schmidle

Тел.: +32 (0)2 282 2366

Carmen.Schmidle@cor.europa.eu

 

ЕВРОПАЛАТИ

Luis Piselli

Тел.: +32 2 282 0592

piselli@eurochambres.eu

 


10.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад