Назад

БТПП работи за развитие на кадрите в секторите мехатроника и металургияБТПП продължава да работи за развитието на подготвени и конкурентоспособни кадри на пазара на труда в секторите мехатроника и металургия. На 25-26 март Станислава Трифонова, експерт в Палатата, взе участие в международна среща на партньорите от създаден консорциум, включващ 15 организации от България, Испания, Италия, Словакия и Германия. Основна цел на консорциума е да работи за улесняване на мобилността и заетостта в Европа. Българските фирми имат възможност да привлекат чуждестранни служители по международната програма за мобилност, а българските  кадри - да придобият опит, с което да станат по- конкурентоспособни. Инициативата се реализира в рамките на проект MeMeVET4Industries, чийто акцент е подготовката на добре образовани млади хора. В рамките на проекта предстои създаване на един наистина иновативен и полезен за кадрите продукт -  електронна карта, на която ще могат да бъдат записвани новите, допълнително придобити умения от страна на кадрите. Тя ще помогне младите хора да навлязат по-бързо на пазара на труда. Картата ще може да бъде придобита след преминато специализирано обучение, което ще включва обучителни модули, касаещи всички нови умения, идентифицирани като актуални потребности и изисквания от страна на работодателите в целевите страни и сектори.

Обучителните модули са разработени на база проведено анкетно проучване сред над 250 организации от България, Испания, Италия, Словакия и Германия. В периода юли -  септември 2019г. ще бъде осигурена мобилност  за студенти в направления мехатроника или металургия за натрупване на практически опит. От една страна, българска компания, осъществяваща дейност в един от посочените сектори, има възможност да приеме чуждестранен студент. От друга страна, български студенти ще могат да се възползват от мобилност в чуждестранна компания/ университет, с което да разширят познанията си и да бъдат по-подготвени.

Ако вие сте българска фирма, която желае да приеме чуждестранен студент, или ако вие сте студент, който желае да се възползва от възможността да разшири практическите си умения чрез стаж, моля свържете се с БТПП, имейл: info@memevet.eu, тел.: 02 811 75 05/ 515. В рамките на програмата ще бъде осигурено финансиране на избраните студенти.  

Актуална информация за всички предстоящи дейности може да  получите от секция „новини“ на сайта на проекта www.memevet.eu

Харесайте страницата на проекта във Фейсбук https://www.facebook.com/MeMeVET4industries/


02.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад