Назад

БТПП със свой представител във Форума на ЕС за ДДСПрез  2012 г. Европейската комисия създаде Форумa на ЕС за ДДС - платформа за комуникация на равнище ЕС, където данъчните органи на държавите-членки съвместно с представители на бизнеса, данъчни специалисти и Комисията обменят мнения относно практическите аспекти на администрирането на ДДС, включително борба с измамите. Целта на  Форума е подобряване на практическото прилагане на ДДС законодателството.

Основните проекти на форума са:

  • Трансгранични ДДС правила на ЕС: данъчно задължени лица могат да изпратят искане за предварително  становище във връзка с ДДС третиране на трансгранични сделки.
  • Диалог между държавите членки относно избягване на ДДС двойно данъчно облагане: данъчно задължени лица могат да изпратят искане за консултация между органи на данъчните администрации, специалисти по ДДС, с цел разрешаване на случаи на ДДС двойно данъчно облагане.
  • Ръководство за укрепване на сътрудничеството между държавите членки и предприятията в областта на борбата с измамите с ДДС: Форумът на ЕС за ДДС препоръчва на представителите на бизнеса и ДДС органите да предприемат стъпки за подобряване на ефективното сътрудничество.
  • Доброволно разкриване на нарушения: Форумът на ЕС за ДДС е приел препоръки за използването на схеми за доброволно разкриване на нарушения, свързани с ДДС.

Членовете на Форума на ЕС за ДДС се събират два пъти годишно на пленарни сесии, за да обсъдят напредъка по конкретните проекти и казуси. Създадени са и подгрупи, в които се обсъждат трансгранични решения или инструменти за борба с измамите с ДДС.

Мандатът на Форума беше подновен миналата година и бяха избрани нови членове – сред които е и Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати /ЕВРОПАЛАТИ/. Асоциацията е представена на Форума от: представителя на БТПП - Методи Христов, управляващ съдружник в Крестон БулМар, България; и от Фредерик Версанд, партньор в Прайс Уотърхаус Купърс - Люксембург.

БТПП, чрез своя представител във Форума, предоставя възможност за по-широко участие на бизнеса в разискванията и дебатите в областта на ДДС законодателството. По-конкретно, става въпрос за нерешени въпроси, свързани с ДДС, при които не е постигнат задоволителен резултат от местните данъчни органи. С приоритет са случаи, свързани с трудности при тълкуването на директивата на ЕС за ДДС, т.е. технически сложни казуси, които не са могли да бъдат разрешени на местно равнище. Те може да се отнасят и до трудности при третирането на ДДС в други страни, тежки административни изисквания, които блокират разрешаването на по-лесни казуси, касаещи ДДС.

Заинтересованите български фирми могат да изпращат своите казуси и проблеми, които да бъдат дискутирани в рамките на  Форума, на e-mail: m.markova@bcci.bg


27.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад