Назад

Първата партньорска среща по проект ERIAS се проведе в Милано

Първата партньорска среща по проект ERIAS се проведе в Милано, Италия. Проектът се финансира от ЕС, Фонд Убежище, миграция и интеграция. От България в него участват Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена палата Стара Загора и Търговско-промишлена палата Хасково. Партньори от Италия, Испания, Франция, Белгия и Гърция също са включени в изпълнението му.

Проектът е основан на множество аспекти, с които ТПП от Европа се срещат, включително легална и нелегална миграция, необходимост от интеграция на представители на трети страни в обществото, на пазара на труда и общо в икономическата среда в конкретна страна.

Основните цели на проект ERIAS са:

- Информиране на бизнес организациите относно ползите от бързото включване на представители на трети страни на пазара на труда на ЕС;

- Оценка на уменията на хора от трети страни и провеждане на обучения с цел приобщаване на пазара на труда;

- Разработване на инструменти, които да повишат възможностите за наемане на хора от трети страни;

Друга цел на проекта е да включи допълнителни партньори организации, които имат отношение към гражданите на трети страни, тяхното обучение, интеграция, приобщаване в обществото, на пазара на труда и т.н. Партньорите също така ще обменят опит и добри практики при изпълнението на проекта.

Партньорите договориха методите на работа и отделните дейности по проекта.

Водещият партньор Formaper организира и международна конференция с участието на различни заинтересовани страни от партньорските държави.Тя бе открита от председателя на Formaper Масимо Ферлини, който подчерта, че гражданите на трети страни представляват важна част от потенциала на икономиката на ЕС като настоящи и бъдещи предприемачи, равнопоставени участници на пазара на труда. Партньорството с различни заинтересовани институции - държавни агенции, синдикати, компании и бизнес организации, също е от ключово значение, каза той.

Заместник-министърът на Гърция Марина Хрисовелони също приветства участниците. „Важно е да сме позитивни, да използваме всички положителни възможности, които настоящата ситуация на постоянен мигрантски поток към Европа ни предоставя“, каза тя. Тя засегна и критичните моменти при приемането и адаптирането на представители на трети страни в ЕС. Тя заключи, че е нужен баланс в обществото, затова ЕС подкрепя редица проекти, финансирани от Фонд Убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Арналдо Абруцини, главен изпълнителен директор на Европалати, също се обърна към участниците. От 60 години ЕС няма проблеми свързани с границите си. От 2015 г. ТПП настояват за осигуряване на възможност за работодателите и мигрантите да влязат в трудови отношения. Проект ERIAS е отговорът на търговско-промишлените палати и предлага начин за решаване на настоящите проблеми на двете целеви групи, както и повишаване на сигурността в рамките на ЕС като вид икономическа дипломация. Той подчерта и специфичната характеристика на миграцията да се променя и да обръща посоката си, достигайки кръгов ефект.

Партньорите по проекта от Гърция, България, Испания и Франция представиха информация за моментната ситуация в съответните страни по отношение на мигрантите и развитието на пазара на труда, както и конкретните дейности, които ще изпълняват по проект ERIAS.

Презентация на пакет 6 ERIAS в България.

Множество контакти и дискусии на различни теми бяха проведени в рамките на събитието. Очаквайте скоро активен сайт на проекта и първо информационно събитие в София.

Следете Проект ERIAS във Facebook и LinkedIn.


01.04.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад