Назад

Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничествоНа заседание на НСТС, провело се на 26 март 2019 г., Палатата беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар, и от Михаела Михайлова - експерт от Юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, Проект на методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, внесен от министъра на труда и социалната политика и Законопроект за изменение на Закона за социалното подпомагане.

В рамките на дискусията Палатата подкрепи проект на Закона за социалното подпомагане и не възрази срещу методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

БТПП се въздържа от подкрепа на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания с аргумент, че разписаните алтернативни мерки за работодателите не трябва да са обвързани с двукратния размер на МРЗ като подход и като цяло не отговарят на сложните и многообразни пазарни отношения в страната.

Със  направените предложения и бележки можете да се запознаете в становищата на БТПП:


27.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад