Назад

Предложение на АОБР за увеличаване на субсидията за обучение на студенти от област на висше образование и професионално направление „Технически науки“Днес, 28 март 2019 г., Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), обединяваща четирите представителни организации на работодателите на национално равнище, изпратиха писмо до Министерство на финансите и до Министерство на образованието и науката. В него те изразяват тревога от факта, че предприятията и българската индустрия като цяло отчитат значителен дефицит на инженери в страната.

Повече от три години работодателите алармират, че държавата следва да се намеси по-категорично при определяне на план-приема в областта на техническите науки. Малка стъпка в тази насока беше направена през 2018 г. с включването на три нови инженерни професии в Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда. Това са инженери в промишленото производство, инженер-химици, електроинженери. Въпреки това, задълбочаващият се проблем с кадрите въобще не е решен. Качествените инженери са тези, които могат да изведат икономиката на ново стъпало. Затова и Стратегията на МОН за развитие на висшето образование в Република България до 2020 г. дава приоритет на подготовката на инженерни кадри. Важно е обаче как и кога изпълнението на този приоритет ще се осъществява.

Една от стъпките, за които работодателите настояват, е увеличаване на средствата за издръжка по инженерни специалности и създаването на специалности свързани с познания съгласно новите европейски законодателни изисквания и отговарящи на изискванията на пазара на труда. Работодателите мотивират необходимостта от действия в тази посока и формулират конкретни предложения – виж ТУК


28.03.2019 г.
Назад