Назад

Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика

БТПП участва в партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика в гр. Ларнака, Кипър.  В проекта участват организации на работодатели и синдикати от 5 държави – България, Кипър, Полша, Чехия, Сърбия, и организации от 3 съпътстващи страни – Латвия, Румъния и Словакия. Целта на проекта е да се предоставят идеи, споделени практики и необходимата информация, които да подпомогнат социалните партньори в процеса на преход към зелената икономика.

На срещата в Кипър бяха организирани и координирани работни посещения в индустриални предприятия в три населени места и индустриални зони (HELENIC PETROLEUM CYPREUS; HELECTOR -ELLECTOR – CYPARCO PLAN „KOSHI PLAN “; ELECTRICITY AUTORITY OF CYPRUS (EAC) и VASILICO CIMENT WORK PLAN). Представена бе прогнозна информация, свързана с конкретни работните места в енергетиката. Очаква се секторът на възобновяемата енергия в ЕС да разкрие нови работни места до 2029 година, които освен с тясно специализирани инженерни специалности да бъде насочен и към общи работни места, които да отговарят на новите изисквания и тенденции на общността.

БТПП и партньорските организации продължават работата по проекта с цел по-широка информираност и запознаване с новите предизвикателства пред променящата се законодателна рамка и промените в климатичните условия.

 


26.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад