Назад

БТПП ще осигури участие на агропредприемачи в технологично изложение в Гърция

На 21 и 22 март БТПП бе домакин на работна среща на партньорите по проект AGROINNOECO, чиято основна цел е да насърчи иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията. Сред основните теми за обсъждане бяха проведените пилотни обучения по агропредприемачество и бизнес мениджмънт, подбора на участници за предстоящото участие в технологичното изложение в Гърция, както и разработената иновативната платформа за изграждане на бизнес умения чрез „он-лайн“ менторинг.

В последния месец и половина БТПП проведе пилотни обучения за предприемачи с иновативни бизнес идеи в сферата на агроиндустрията, които бяха избрани след проведен конкурс. Обученията се проведоха в пет двудневни сесии, които включваха комбинация от присъствени занятия и предоставяне на индивидуални консултации и менторство. С помощта на опитни лектори и ментори предприемачите успяха да развият първоначалните си идеи в устойчиви бизнес планове, като най-добре представилите се участници ще посетят технологичното изложение Patras IQ, което ще се проведе в периода 12-15 април 2019 г. в гр. Патра, Гърция.

Технологичното изложение Patras IQ представлява международен форум за иновативни идеи и услуги, като основната му цел е да създаде конкурентно предимство както в научноизследователския, така и в производствения сектор.  Предвидено е провеждането на т.нар. „пичинг“ събития, където предприемачите ще представят бизнес идеите си пред потенциални инвеститори и други заинтересовани страни. Изложението предоставя  също възможност за създаване на полезни контакти чрез нетуъркинг събития и намиране на потенциални международни партньори. Българската делегация на изложението ще включва и браншови организации предоставили мандат на Палатата за представителство в тристранния социален диалог. Участието ще им даде възможност да се запознаят с последните иновативни тенденции в сферата на агропредприемачеството. Международна комисия ще оцени представените бизнес планове  като за победителите ще бъдат предвидени награди за стимулиране на предприемаческия им дух. По време на изложението ще бъде представена и  инициативата „EquiFund”, която финансира идеи за стартиращи компании в сферата на иновативното предприемачество. “EquiFund” получава финансиране от ЕС, както и от националните фондове на Гърция.

На срещата бе представен и разработения виртуален хъб , който предоставя платформа с 14 обучителни модула, предназначени да повишат професионалните качества на предприемачи в сферата на агроиндустрията. Платформата е отворена за всеки, който иска да подобри бизнес уменията си като успешно преминалите обучението чрез постигане на положителни резултати от теста ще получат сертификат по предприемачество.

Проектът се изпълнява по програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ и в него участват седем партньорски организации от четири страни – България, Гърция, Кипър и Албания.


25.03.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад