Назад

БТПП и НБУ ще си сътрудничат за модернизирането на висшето икономическо образование

Засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Нов български университет  (НБУ) подписаха Меморандум за сътрудничество. Подпис под документа поставиха председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Настоятелството на НБУ проф. Антони Славински.

Целта е да се обединят усилията за създаване на висококвалифицирани специалисти, реализиращи се успешно в областта на икономиката, и осъвременяването на висшето икономическо образование в качеството му на ускорител на общественото развитие.

Фокусът на меморандума е върху засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса. На първо време това ще бъде организиране на  стажове на студенти в Палатата, както и оказване на съдействие при формиране на учебните планове и програми в НБУ, с прагматична ориентация от гледна точка на динамиката в изискванията на бизнеса.


16.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад