Назад

БТПП ще отбележи 100-годишнината на Международната организация на трудаПроблемите на българското и международното трудово и осигурително право обсъдиха на среща председателят на БТПП Цветан Симеонов и проф. д-р Красимира Средкова, председател на Българска асоциация по трудово право и обществено осигуряване. Приложението в България на конвенциите и препоръките на Международната организация на труда МОТ също беше сред темите на разговора. В тази връзка бе отбелязано, че през тази година се  отбелязва 100-годишнината от създаването на МОТ.

Цветан Симеонов  подчерта, че уникалната тристранна структура на тази авторитетна международна организация позволява при решаването и обсъждането на трудовите и социални въпроси да участват трите най-заинтересовани страни в тази област, като по този начин се постигат общоприемливи или компромисни решения. Така идеята за трипартизма намира своето отражение в работата на организацията. МОТ е двигател на практическото приложение на тристранното сътрудничество и на конвенции и препоръки, които се транспонират в националното законодателство на страните-членки. “Ако искаш мир, създай справедливост” - тези думи, изречени в началото на 1920 г.  от Албер Тома, първият директор на Секретариата на МОТ,  и днес точно изразяват основната мисия на МОТ - да развива социалния прогрес.

БТПП, като първи и най-дългогодишен представител на България в МОТ, като ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели през 2019 година и като ревностен и устойчив съмишленик на трипартизма, пое инициативата за отбелязване на 100-годишнината на МОТ в България с подходящи събития, подготвени в рамките на АОБР. Палатата ще информира допълнително за програмата на предстоящите събития по повод юбилея.

На срещата с проф. Средкова БТПП прие  поканата на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване да е съорганизатор на Международна научно-практическа конференция „МОТ и България – 100 години и занапред“, която ще се проведе на 27 и 28 юни в София.

Припомняме, че България е член на МОТ от 1920 година и досега е приела 100 конвенции на организацията, като е на едно от челните места по ратифицирани конвенции.


11.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад